Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych mieszkańców miasta Kędzierzyn Koźle, przez pojęcie rodziny wielodzietnej należy rozumieć rodzinę zamieszkałą wspólnie i zameldowaną na pobyt stały na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Karta „E.Leclec Dla Rodziny Trzy Plus” umożliwia dokonanie zakupów z rabatem 5% na całość asortymentu znajdującego się w markecie E.Leclerc Kędzierzyn Koźle wyłączając towary akcyzowe tj. alkohol jak i papierosy.